Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Onze organisatie

Stroomz bestaat uit 20 aangesloten huisartsenpraktijken en 10 gezondheidscentra in de regio Eindhoven.

Bestuur van Stroomz

Bij Stroomz zijn 20 huisartsenpraktijken aangesloten in Eindhoven en omliggende gemeenten. Stroomz bundelt kennis om goede zorg te leveren voor ruim 200.000 patiënten.

Stroomz is een samenwerkingsverband van:

 • 100 huisartsen
 • 6 apotheken
 • 35 fysiotherapeuten
 • En nog vele andere zorgverleners

Daarnaast heeft Stroomz 10 gezondheidscentra in Eindhoven. Dat zijn locaties waar meerdere zorgverleners in 1 gebouw zitten. Zoals een huisarts, apotheek, fysiotherapeut, diëtist en pedicure.

RvB

Stroomz is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht:

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit Pascale Voermans (rechts op de foto) en Ellen Huijbers (links). De RvB is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg binnen de organisatie en voor de bedrijfsvoering.

Hierbij gaat het onder andere om de strategische koers, de missie en de ambitie van Stroomz. Dit alles in relatie tot maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) toetst het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur. De toezichthouder houdt rekening met het publieke belang van de organisatie. Ook de perspectieven van  betrokkenen (zoals cliënten en professionals / medewerkers) zijn belangrijk hierbij.

Onder de taken van de RvT vallen:

 • de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur
 • het goedkeuren van de jaarrekening
 • het goedkeuren van het meerjarenbeleid van de organisatie 
 • klankbord van de Raad van Bestuur bij alle bestuurlijke vraagstukken

Meer weten over de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht? Bekijk de volgende documenten:
Algemeen profiel Raad van Toezicht
Toezichtsvisie Raad van Toezicht 2023 - 2026
Jaarrekening 2023 geconsolideerd
Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur Stroomz
Overzicht onkostenvergoedingen Raad van Bestuur 2023

De RvT bestaat uit:

Mevr. L. Bouwmeester, voorzitter RvT

 • Ervaren directeur, voorzitter en toezichthouder in de zorg, voormalig tweede kamerlid 

Dhr. dr. R. Aleva, lid RvT

 • Toezichthouder van het Bravis Ziekenhuis en lid van de Raad van Commissarissen van Pluspunt MC, Kerkrade

Dhr. Drs. B. van Hoorn RA, lid RvT

 • Directeur Finance & Control Philadelphia Zorg (per 1-9-24), voormalig directeur Governance, Risk & Compliance zorgverzekeraar CZ

Mevr. L. Wang MSc, MBA, lid RvT

 • Chief Technology Officer / Chief Product Officer / bij uitgeverij VMN media

Mevr. M. Van Dongen – Lamers MSc, lid RvT

 • Regio directeur Noord-Limburg voor de Mutsaersstichting, ervaren bestuurder binnen het Sociaal Domein

Organogram Stroomz

 

Hier staan we voor